Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини

Приключва проект между България и Гърция за подкрепа на малкия и средния бизнес

Заключителната пресконференция ще е на осми април в Благоевград

Проектът „Support for cooperation and development“ е по Интеррег V-A Гърция – България“ 2014-2020

Проектът се изпълнява в партньорство между:

  1. Водещ партньор „Мечи Чал – Рожен“, България, Благоевград;
  2. Партньор 2 – Тракийски университет „Демокрит“ – Ксанти, Гърция;
  3. Партньор 3 – Професионална и занаятчийска камара на Родопи, Гърция.

Целта на проекта е да предостави подробна информация за малкия и среден бизнес относно предизвикателства, пред които са изправени предприемачите в трансграничния регион, да определи факторите, влияещи върху предприемаческия успех, да стимулира развитието на бизнеса и предприемаческата култура, включително стартиране на нови компании. Информацията е фокусирана върху приоритетните сектори: Агро-хранителна индустрия, Управление на отпадъци за рециклиране или енергия, Възобновяема енергия и енергоспестяване, Устойчив туризъм, Здраве, Технология на материалите, Текстилна индустрия.

По проекта е създадена онлайн платформа, която представлява основен източник на информация в помощ на предприемачите в региона, спомага за свързването на компании от двете страни на  трансграничната зона, както и създаване на нови компании.

С изпълнението на проекта и чрез създадената онлайн платформа бе повишена информираността на бизнеса в региона по отношение преодоляване на следните предизвикателства: Трудности при получаване на бизнес финансиране, ограничен достъп на предприемачите до бизнес ноу-хау, липсата на помощни услуги за разработване на конкурентни продукти-услуги и достъп / ноу-хау по отношение на технологиите за спестяване на разходи, развитие и умения на човешките ресурси. За целта бяха проведени обучителни събития насочени към съществуващи и новосъздадени компании на територията на България и Гърция, с цел информиране на целевата група за извършените проучвания и събраната база данни, публикувани в дигиталната платформа.

Във връзка с приключване изпълнението на проекта и с цел запознаване на всички заинтересовани страни с Програмата, проекта, неговите цели, дейности, индикатори и постигнатото в периода на изпълнението му, „Мечи Чал – Рожен“ в качеството си на водещ партньор, организира заключителна пресконференция, която ще се състои на 08.04.2023г. от 13.00ч. в Зала 2 на ул. „Тодор Александров“ №23, Благоевград.

Подобни публикации

Back to top button